Presa d’impressió per a un motlle de tap de bany

INFORMAR EL PACIENT DEL PROCÉS QUE REALITZAREM I FER UNA PETITA ANÀLISI CLÍNICA
OTOSCÒPIA

La otoscopia serveix per examinar l’oïda en la seva porció més externa: des de l’orella fins al timpà. Permet detectar infeccions i altres patologies de l’oïda d’una forma fàcil i senzilla, sense molèsties per al pacient.

COL·LOCACIÓ DEL PROTECTOR TIMPÀNIC (OTOBLOCK)

Sabent que tenim diferents grandàries de otoblocks, triem el més adequat per al pacient.

Ha de col·locar-se el més a prop possible de la membrana timpànica, a poc a poc i amb summa cura.

PREPARACIÓ I MESCLA DEL MATERIAL
El pacient ha de col·locar-se en una posició còmoda i amb la boca semi-oberta en posició natural.
INJECCIÓ DEL MATERIAL I RETIRADA DE LA IMPRESSIÓ
En introduir la pasta en la xeringa hem d’anar amb compte per a no deixar buits per a no espatllar la impressió.
Una vegada introduït el material, esperam 5 minuts perquè s’assequi i retiram la presa d’impressió.
ELABORAR EL MOTLLE DE BANY
  • Preparar la cànula de mescla, el cartutx per a motlles tous i col·locar-lo a la pistola inyectora pneumàtica.
  • Emplenar el negatiu.
  • Introduir-lo a la mescladora a pressió a 8 bars, 37 °C i 35 minuts.
  • Treure el motlle forjat, rentar-lo amb aigua calenta, assecar-lo i retocar en el micromotor.
  • Punxar el motlle, introduir a la laca, escórrer-lo bé i deixar-ho assecar 30 minuts aproximadament a temperatura ambient.
  • Una vegada comprovam que tot està correcte ho enviem a fabrica perquè realitzin els taps a mida.