Les lents de contacte són productes sanitaris que requereixen una adaptació individualitzada prèvia per part d’un òptic-optometrista per a un ús segur.

Per això, és important recordar que l’adquisició de les lents de contacte fora dels establiments sanitaris dirigits per professionals de l’òptica, pot provocar conseqüències greus a la salut ocular i visual, si no se segueixen les mateixes pautes d’ús i manteniment que amb les lents de contacte correctores, encara que el seu ús sigui esporàdic o vinculat a moments d’oci i entreteniment.

Realitzant un ús inadequat d’aquesta mena de lents de contacte podran aparèixer símptomes com a sequedat d’ulls, sensació de arenilla, picor, coïssor, enrogiment, irritació i problemes més greus com a conjuntivitis, inflamació de la còrnia, abrasions corneals i pèrdua de visió.

Si aquest tipus de productes no s’adquireix als establiments adequats, ningú ens garanteix que siguin de bona qualitat i a més no apareix el material amb el qual estan fabricats. Realment desconeixem què ens estam posant als ulls, ja que no porten cap mena de senyalització ni marca d’autenticitat.