[:ca]

La primera opció en considerar l’ús de lents de contacte ha de ser quin material serà més convenient per a les nostres necessitats.

Lents toves

Estan fabricades de plàstic tipus gel amb un contingut d’aigua que sol oscil·lar entre 38% i 70%, anomenat hidrogel.

Aquestes lents són molt primes i mal·leables i s’emmotllen a la superfície anterior de l’ull. La seva comoditat immediata va fer que l’ús de les lents de contacte es difongués molt més ja que quan van sorgir (anys 70) l’única alternativa existent eren les lents de contacte dures PMMA (que després veurem), l’adaptació a les quals era molt més complicada.

Lents d’hidrogel de silicona

Són un tipus avançat de lents de contacte toves que són més poroses que les d’hidrogel comuns i permeten que arribi encara més oxigen a la còrnia. Actualment són les més populars.

Lents permeables als gasos

Són lents rígides que permeten veure i se senten com les lents PMMA però són poroses i permeten el pas d’oxigen a través d’elles, sent més còmodes. Han vingut a reemplaçar les lents de contacte de PMMA.

Les lents de contacte permeables al gas solen oferir una visió més nítida que les lents de contacte toves o d’hidrogel de silicona, especialment si el pacient pateix astigmatisme.

Lentes híbrides

Estan dissenyades per proporcionar un ús còmode que competeix amb les lents de contacte toves o d’hidrogel de silicona, en combinació amb la visió excel·lent de les lents permeables als gasos.

Les lents híbrides tenen una zona central rígida permeable als gasos, envoltada d’una zona de material d’hidrogel o hidrogel de silicona.

Malgrat això no són molt utilitzades.

Lents de PMMA

Són lents de contacte dures amb una excel·lent òptica però que no transmeten oxigen. Han estat reemplaçades per les lents de contacte gas permeables.

Novetats

Com a novetats en aquesta matèria podríem citar les lents de contacte toves que incorporen agents humectants, la qual cosa proporciona una major comoditat.

Avui dia les lents de contacte han evolucionat molt i per això ens trobam moltes varietats, fetes a base de diferents materials, i que cobreixen a més pràcticament totes les graduacions, oferint una gran comoditat.

[:]