Durant el passat curs escolar, el 2021/22, els professionals d’Òptica Balear van elaborar un estudi sobre la salut visual infantil en l’educació primària a Mallorca, on, mitjançant visites escolars, es van investigar i examinar els possibles problemes potencials de visió i/o trastorns oculars de l’alumnat.

L’objectiu de l’estudi ‘Veure per a aprendre’ era doble: d’una banda, posar en relleu la importància del seguiment de la funció visual en edats primerenques -el que no s’aprèn a veure durant la infància no s’adquireix en l’edat adulta-; conèixer el nivell de salut visual dels nens de Mallorca i els seus hàbits.

Durant aquest curs 22-23, iniciam una segona edició d’aquest estudi que portam als col·legis de Mallorca i per a això hem desenvolupat un material didàctic molt lúdic i divertit, amb el qual els nins poden entretenir-se acolorint alhora que ens faciliten informació sobre la seva salut visual. El fullet està concebut com un còmic interactiu en el qual els alumnes poden jugar a trobar les 7 diferències, recórrer el laberint o buscar objectes dins del dibuix.