[:ca]

Juan Miguel Moyà Seguí és òptic col·legiat i treballa a Òptica Balear des de fa 11 anys. A més d’atendre les persones que necessiten ús d’ulleres, Joan s’ocupa de realitzar acabats finals de lents amb la nova màquina biselladora que va adquirir l’òptica. En aquesta entrevista, Juan Miguel explica els procediments i els avantatges perquè les persones tinguin les ulleres que necessiten amb el millor acabat.

Juan Miguel Òptica Balear

– Juan Miguel, quin és el procediment per a l’elaboració d’unes ulleres?

– Quan tenim una recepta de lents o bé fem alguna revisió de la vista a un pacient, nosaltres recomanem si necessita unes ulleres per a tot ús o progressives. També donem una explicació de les característiques de cada lent i expliquem els preus. Posteriorment es trien les muntures, s’encarrega la lent i aquí procedim al muntatge.

– Com es realitza el muntatge d’una lent?

– Les lents tenen una verificació a fàbrica que és on es realitzen els controls de qualitat. A rebre-la, es repassa si la potència és correcta, es repassen una sèrie de dades que donem al fabricant, i una vegada que tot és correcte, vam iniciar el muntatge.

– Dins d’aquest procediment, es retallen les lents?

– Sí, les lents s’acaben de retallar aquí perquè vénen en una mida que no és el de la muntura, llavors nosaltres la vam retallar i donem forma per acoblar a aquesta muntura. Tenim una màquina centradora i després la màquina biselladora. Van alineades una amb l’altra.

– Com es treballa amb la biselladora? Quant de temps es necessita per retallar unes ulleres?

– Podem parlar que quan més petita és la muntura, més cal retallar la lent, tot i que també moltes lents ja vénen personalitzades, amb una mida petita i cal retallar menys. Però, anem a suposar que un percentatge molt elevat d’elles no són personalitzades, llavors vénen d’un diàmetre, quan mes gran és la lent, segons la grandària de la muntura, més cal retallar, i allí entra la importància de la biselladora. La perfecció de l’acabat final d’una lent bisellada és el que marca la diferència.

– Quins han estat els principals canvis o evolució en els muntatges d’ulleres?

– Les biseladotas ja porten bastant temps al mercat, el que passa és que s’han millorat bastant. L’any 1995 jo ja tenia una biselladora molt automatitzada, i cinc anys abans gairebé tot el procés es feia manual amb la qual es trigava més d’una hora de muntatge. Cal reconèixer que el risc de trencar la lent era més gran perquè antigament no eren orgàniques com ara. En l’actualitat, amb la biselladora, les dues lents pots fer-les en 10 minuts si no tens interrupcions.

– I com serà en el futur?

– En el futur veig que cada vegada més tot estigui fet de fàbrica, però succeeix que hi ha serveis que tu no pots prestar. El taller s’està deixant una mica més de banda al que és la part de venda i gabinet. Avui en dia es necessita saber realitzar el treball manual, si no tens aquestes màquines tu no pots fer els acabats, sempre és bo tenir eines. Avui en dia ja es demanen lents retallades al fabricant. Al taller es poden acabar millor gràcies a la biselladora. En les dues setmanes que comptem amb aquesta nova màquina ja hem realitzat al nostre taller, aproximadament 183 lents amb material orgànic, policarbonat i minerals.

[:]