[:ca]

Sabent, per estadístiques, que la miopia va incrementant dia a dia per l’ús de dispositius electrònics punt o més en nins que en adults, i davant la dificultat de conscienciar a la població de tots els problemes que poden anar associats a tal ús, els laboratoris de lents de contacte donen alternatives per pal·liar aquest problema.

A més de les lents de contacte d’ús convencional, estan aquelles que alenteixen la miopia, especialment indicades en nins de 3 i 18 anys i miopies progressives. Són d’ús diari per evitar possibles infeccions amb la manipulació, no necessiten manteniment i el més destacable és allò que les diferencia de les convencionals. Tenen una zona central amb la graduació que el nin necessita en visió des de lluny i tota la perifèria està disminuïda en 0.50 diòptries perquè el petit no s’acostumi a aquesta graduació en visió pròxima i no demandi més per veure de lluny. Aquestes lents són de tractament i requereix l’ús de 10 hores diàries durant 6 dies a la setmana.

També és important destacar la importància de fer-los responsables del seu ús seguint les pautes indicades per l’adaptador i, en el cas de nins de molt curta edat, que siguin els pares els qui es responsabilitzin de la seva gestió.

Cal considerar aquells casos de nins que practiquen algun esport per als quals l’ús d’ulleres pot resultar perillós, per la qual cosa poden fer ús de les lents de contacte d’un sol ús diàries convencionals, que no requereixen seguir un tractament.

[:]