Les lents de contacte progressives s’han anat popularitzant en els últims temps i està creixent el seu ús.

Per entendre el principi en què estan basades aquestes lents de contacte, hem d’explicar el concepte de multifocalidad, que és l’habilitat natural del cervell per adaptar-se a les diferents imatges que produeixen aquestes lents de contacte, que són la visió llunyana, intermèdia i pròxima, produïdes de manera simultània per aquestes lents de contacte.

Si el sistema visual rep simultàniament diferents imatges en la retina, selecciona la més nítida i suprimeix les altres.

Com hem esmentat, aquestes lents de contacte progressives faciliten la visió llunyana, intermèdia i pròxima. Per a això disposa de múltiples focus i geometries, i en la manera de disposar aquests focus es basen les diferències que existeixen entre les unes i les altres.

Aquest tipus de lents de contacte estan indicades per a persones que tenen presbícia, un defecte òptic que sol manifestar-se, en general, a partir dels 40 anys i que impedeix enfocar objectes que es troben a prop.

L’objectiu de l’ús de les lents de contacte progressives és aconseguir una visió amb la qual se senti plenament satisfet.