Les lents de contacte representen una excel.lent solució perquè las persones gaudeixin de les activitats esportives sense haver de dur altres ulleres que les de sol, per protegir-se dels raigs UV.

Avui dia, pràcticament tots els problemes visuals es poden corregir amb lents de contacte, desde la miopia, l’astigmatisme, la presbícia o l’hipermetropia.

Existeix entre la població un gran desconeixement de les múltiples solucions que la ciència òptica optomètrica ofereix a disfuncions visuals a totes las edats: lents infantils, lents de contacte per prèsbites o tècniques com l’ortoqueratologia i el control de la miopia.

Aquesta falta d’informació està obligant a moltes persones amb problemes visuals a abandonar les seves activitats preferides per la incomoditat que pot arribar a ser dur posades unes ulleres, que patinin amb la suor, poden caure i solen reduir el camp visual del deportista.

En termes generals, el 50% de la població té problemes visuals però només 2,5 milions de persones utilitzen lents de contacte per motius estètics, perquè aporten seguretat a l’usuari o perquè milloren la seva visió; només el 8,7% ho fa per practicar esport, quan els seus beneficis están més que aprovats. A més a més, avui dia encara hi ha moltes persones que segueixen tenint por per l’ús o prefereixen eliminar certes activitats de la seva vida abans d’iniciar-se a probar las lents de contacte.

La optometria deportiva s’ha desenvolupat molt, oferint tècniques que donen camí a  potenciar la funció visual incrementant el rendiment esportiu.

Les lents de contacte proporcionen major visió que la que s’obté amb les ulleres graduades.

La realitat és que proporcionen major camp visual perquè precisament s’adapten sobre la superficie de la còrnia del pacient. Lògicament, això suposarà una millora, no només de la visió durant la pràctica d’activitats a l’aire lliure. A més, proporcionaran un canvi a nivell estètic, inclús proporcionaran la comoditat i el confort que es pot estar cercant.

És molt important respectar el mantenimient i higiene de les lents de contacte.

Amb les lents de contacte diàries, el seu manteniment implica utilitzar-la com a màxim 12 hores i després llançar la lent de contacte.

Amb les lents de contacte mensuals, quinzenals o anuals, per al seu manteniment serà necessari utilitzar adequadament els líquids de neteja.

Un llarg període d’ús pot incrementar el risc d’infecció ocular als ulls.