La pèrdua d’audició relacionada amb l’edat (PARE) ha estat identificada com el factor de risc de demència potencialment més modificable. Aquest és un problema comú per als adults majors, que condueix a dificultats de comunicació, aïllament i deterioració cognitiva.

Cada dia es coneixen més factors que afecten l’evolució de les queixes de memòria. Recentment s’ha confirmat que l’ús d’audiòfons en les persones que sofreixen pèrdua d’audició redueix la deteriorament de les funcions cognitives associat a l’edat.

Les conclusions d’una recerca que s’ha analitzat durant 25 anys en la universitat de França indica que les persones que utilitzen aquest tipus de dispositius per superar els seus problemes d’audició obtenen uns millors resultats en els exàmens psicològics que avaluen el seu estat d’ànim i les seves habilitats cognitives.

L’aïllament que suposa per a les persones majors la pèrdua auditiva pot ser un agreujant de la deterioració de les seves funcions intel·lectuals. En algunes ocasions es confon la deterioració de les funcions cognitives amb una pèrdua lleu d’audició, i existeix el risc que una sordesa moderada o lleu pugui estar sobre diagnosticada en les persones majors.

Els resultats de la recerca assenyalen que les persones amb més problemes d’audició mostraven també menys habilitats cognitives i més símptomes depressius. Per contra, les persones que usaven audiòfons tenien unes habilitats cognitives similars a les que no sofrien pèrdua auditiva.

Els especialistes consideren imprescindible realitzar les proves corresponents per a comprovar la salut auditiva de les persones amb problemes de deterioració cognitiva. En el cas que una persona major comenci a tenir una audició degradada, és molt important que no es consideri com una cosa pròpia de l’envelliment, sinó que han de posar-se tots els mitjans al seu abast per a evitar l’aïllament.

Els otorinolaringòlegs lamenten que, en general, es consideri intranscendent el fet que les persones majors perdin audició de manera progressiva. Aquests especialistes consideren que un tractament adequat per a la pèrdua de l’audició augmenta la possibilitat que s’alenteixi la deterioració cognitiva associada a l’edat.

El nou Servei d’Audiologia de Òptica Balear està dirigit per personal expert i qualificat que atén les necessitats d’aquelles persones que pateixen pèrdues severes d’oïda, amb l’objectiu d’oferir sempre la màxima qualitat auditiva per a totes les edats, als qui resideixin a Mallorca o estiguin de pas.