Ajudes visuals i pròtesis

Ajudes visuals

Una ajuda òptica és un sistema òptic format per lents d’elevada potència que ajuden a persones amb disminució de la visió a aprofitar al màxim el seu residu visual.

Existeixen diferents tipus d’Ajudes Òptiques. Cadascuna serà adaptada, per especialistes en Baixa Visió, en funció del residu visual disponible i de les tasques visuals que es desitgi realitzar.

Cada Ajuda Óptica s’utilitzarà per a una tasca en concret: Microscopi per a llegir, Telemicroscopi central per a mirar la televisió, Telemicroscopi inferior per a cosir, Telemicroscopi biòptic, Lupa per a llegir els preus de les botigues, Filtres per evitar l’enlluernament…, entre d’altres.

De la mateixa manera que un audiòfon facilita l’audició, una ajuda òptica facilita les tasques visuals. La seva adaptació és sempre reversible. La utilització d’Ajudes Òptiques no només afavoreix la visió, sinó que la manté més activa.

Tipus d’Ajudes Òptiques:

  • Microscopis
  • Telescopis i Telemicroscopis
  • Lupes
  • Circuits
  • Filtres

Pròtesis

Pròtesis de màxima qualitat i fabricades individualment, segons les necessitats de cada pacient.

Estudi i realització fins aconseguir una adaptació perfecta.