Lents tècniques

De la mateixa manera en què utilitzam un calçat diferent per realitzar una excursió per la muntanya o per anar a la platja, és important saber que existeixen lents tècniques per a diferents situacions que t’ajudaran a no forçar ni fatigar la teva visió.

Aquest tipus d’ulleres seran d’especial utilitat per a aquelles persones majors de 40 anys que pateixen presbícia (també coneguda com a “vista cansada”), encara que poden ser utilitzades per qualsevol. Existeixen, també, una sèrie de filtres especials que es col·loquen a les pròpies ulleres i lents específiques sense augment.

Depenent del seu ús, poden dividir-se en lents tècniques per a:

Oficina

Estan pensades per a aquells que treballen tot el dia enfront d’una pantalla d’ordinador i tenen com a objectiu principal alleujar la fatiga ocular. A més, redueixen l’esforç acumulatiu que es produeix en mirar contínuament de prop. Al mateix temps, ofereixen una major comoditat postural en facilitar que s’hagi de moure menys el cap. És important destacar que aquest tipus d’ulleres no són aptes per a la conducció.

Conducció, caça o golf

En aquest cas les lents estan pensades per donar amplitud a la visió a mitjana i llarga distància, per la qual cosa serà difícil utilitzar-les per llegir textos petits amb poca llum. Són ideals per a la conducció o activitats com el golf o la caça.

Esports

Poden utilitzar-se tant per a visió a mitjana o llarga distància com per a la visió a curta distància. Són perfectes per a gran quantitat d’esports i activitats a l’aire lliure. Per exemple, algú que practica senderisme podrà veure amb precisió qualsevol objecte llunyà i, al mateix temps, consultar una brúixola.

Ajudes professionals

Són perfectes per a cirurgians, dentistes, rellotgers o similars. Es tracta d’una ajuda situada en la part inferior de les ulleres que permet a aquests professionals treballar amb molta precisió.

Joves

Existeix, finalment, un tipus de lents específiques per a persones joves de menys de 40 anys sense presbícia que els ajudaran, en termes generals, a cansar menys la visió.