[:ca]

Hem de començar explicant que són les lents progressives, per arribar a entendre les diferències entre elles.

Una lent progressiva o, també anomenada, multi focal és aquella que permet corregir les deficiències de visió tant d’aprop com d’enfora, que pugui tenir un individu. Per tant, és una lent que presenta diversos “focus” de visió a diferents zones.

A la zona superior es presenta la potència de lluny, a la zona intermitja funciona com a zona de progressió de la distancia de lluny i a prop, i a la zona d’abaix s’utilitza per a la curta distancia.

Les lents progressives les podem classificar en tres tipus: lents progressives estàndard (de fabricació convencional), lents d’alta gama i lents d’alta gama personalitzades.

Amb aquests darrers dos tipus, facilitant mesures i dades, tant del pacient com de la muntura triada, tal com angles pantoscòpics, angles facials, distàncies entre pupil·les i activitats diàries o estil de vida, l’adaptació a les lents progressives és molt més còmoda i totalment garantida.

[:]