[:ca]

child-3031836_1280

Què és l’estrabisme?

L’estrabisme és una condició en la qual un dels dos ulls presenta una desviació respecte a l’altre. És a dir, quan s’està mirant un objecte que està al capdavant un ull manté la fixació en aquest objecte i l’altre està desviat en una adreça diferent a la de l’ull fixador.

Quines són les causes?

Les causes són diverses i procedents de diversos factors.
Entre elles podem trobar la causa per defecte REFRACTIU (hipermetropia, astigmatisme o miopia) que és deguda a una graduació no corregida o malament corregida causant així la desviació d’un ull.

Una altra causa pot ser l’originada per la privació de la imatge a un ull, i pot ser per una cataracta, patologia ocular, etc.

Per què es desvia un ull?

Tot el que veiem a través dels ulls, és a dir, tota la llum que rebem, és processada pel cervell i és aquest el que s’encarrega que poguem “veure” les coses. Quan el cervell està rebent un mal senyal (borrosa) procedent d’un ull, el cervell s’encarrega d’anul·lar aquest senyal i és llavors quan es desvia l’ull.

Com es corregeix?

En la majoria dels casos l’estrabisme es corregeix amb ulleres, ja sigui o ben corregint el defecte refractiu, bé amb prismes o bé amb pegats.

En alguns casos, la teràpia visual, també ajuda a reforçar els músculs extra oculars i per tant a corregir la desviació de l’ull.

Una altra opció és mitjançant cirurgia o injeccions de toxina botulínica periòdicament en els músculs extra oculars.

Importància de la detecció precoç

L’estrabisme pot estar present en l’edat adulta, en la infància o durant els primers mesos de vida. És important la correcció d’aquest ja que d’aquesta forma tenim una visió binocular i esterepsis, és a dir, veiem amb els dos ulls alhora i tenim la capacitat de percebre la profunditat (3D). En cas contrari només veuríem amb un sol ull i per tant perdríem camp de visió, estereopsis i binocularitat.

Els nens presenten una gran plasticitat cerebral durant la infància i per tant major possibilitat de correcció de la desviació, és per això que és el moment idoni per portar-los a una revisió òptica a un centre especialitzat per poder solucionar futurs problemes de cara a l’edat adulta.

Article d’Ainhoa Domínguez García.[:]