[:ca]

La visió és el sentit més important (processam el 90% de la informació) per prendre decisions en la conducció, ja que està directament vinculada al temps de reacció. És evident que la visió té un paper fonamental en la conducció: orientar-se a l’espai, planificar el recorregut i reaccionar davant els obstacles depèn en bona mesura que vegem correctament. La visió no és només la informació que entra pels ulls. Aquesta es completa amb la interpretació que el cervell fa d’aquesta informació, traduïda a imatges que podem comprendre i reaccionar davant elles. De la mateixa manera, en la relació conducció-visió-seguretat influeixen la capacitat per a veure correctament i la capacitat per reaccionar. Per aquesta raó, una agudesa visual suficient és molt important per conduir sense contratemps, encara que no és l’únic factor del qual depèn la nostra seguretat al volant (i la de tots).

Altres factors poden ser:

 • L’edat: a partir dels 55 anys es produeix un descens important de la capacitat visual.
 • Malalties oculars: cataractes, trastorns retinianos (problemes en la màcula) diabetis, hipertensió…
 • Intervencions quirúrgiques: algunes operacions poden provocar visió distorsionada o enlluernament.
 • Reflexos i enlluernaments: protegir la vista dels enlluernaments (alenteixen el temps de detecció i reacció en conduir) tant de dia (s’evita amb ulleres amb cristalls de sol polaritzats), com de nit (amb vidres amb tractament anti-reflejante).
 • Fatiga visual: és un dels principals factors de risc en matèria de visió i conducció, especialment en desplaçaments llargs. Afecta a tots els conductors, sense tenir en compte la qualitat de la seva visió o l’edat. Un dels aspectes més estudiats en el binomi visió i conducció és la influència del grau d’atenció. Els factors que influeixen en el nostre grau d’atenció poden ser, entre altres, menjar copiós, temperatura elevada, monotonia o distraccions.

La seguretat visual comença per una bona visió, que proposa una sèrie d’accions a realitzar pel conductor:

 • Revisar la vista i usar ulleres per conduir.
 • Comprovar cada any amb un especialista que la nostra visió sigui la correcta (lents de contacte i ulleres).
 • Evita posar-te al volant en situacions que comprometin la teva visió o la teva capacitat de reacció.
 • Protegir els ulls de l’enlluernament. Utilitzar filtres solars o anti-reflejantes. I si patim alguna malaltia ocular, utilitzar filtres específics.
 • Portar sempre les ulleres adequades per conduir. Recomanades per especialistes (oftalmòlegs o òptics).
 • En trajectes llargs, parar i descansar uns minuts cada dues hores.

Algunes dades: 1 de cada 3 conductors pensa que la visió no afecta la seguretat viària. Segons la F.I.A., 1 de cada 5 persones al món no veu bé en carretera. Un 70% dels conductors no usa ulleres de sol amb correcció. Cada any moren 3.500 persones al món a causa d’un accident de trànsit (500 de les quals són nens). A Espanya més de 2 milions de persones condueixen sabent que la seva visió no és la correcta. Són dades realment alarmants que hauríem de tenir en compte a l’hora de conduir.

Si tots tenguéssim consciència de la importància d’aquests factors, evitaríem molts accidents de trànsit.

[:]