Si partim que l’ús de mascareta incrementa la incidència d’ull sec, nomenarem a continuació els principals pros i contres de l’ús d’ulleres i lents de contacte, combinada amb la màscara.

El principal inconvenient de l’ús de mascareta juntament amb ulleres és que aquestes s’entelin, mentre que si usam lents de contacte evitam aquest problema.

Si optam per l’ús de lents de contacte, ens decantaríem per l’ús de lents d’un sol ús ja que estaríem menys exposats al virus. Si això no fos possible, hauríem d’extremar la neteja amb productes com peròxids i la neteja amb solucions salines.

Si decidíssim usar ulleres, podríem combatre el gran inconvenient del baf amb l’ús de productes antibaf apropiats per preservar la salut ocular.