La importància de la visió dels nostres nins.

El 30% dels escolars sofreix disfuncions visuals que poden afectar considerablement l’eficàcia de la lectura. Un problema visual pot interferir en la solució del problema d’aprenentatge, per la qual cosa és necessari solucionar-lo de manera multidisciplinària. Per això, sempre que un nin tingui dificultats amb les seves tasques escolars, la primera estratègia és cercar les causes que les produeixen a través de la participació de professors, psicòlegs i, per descomptat, òptics-optometristes.

Les disfuncions binoculars no estràbiques en els nins són unes anomalies visuals que poden ser trobades de manera habitual en la pràctica clínica per l’òptic-optometrista. L’atenció optomètrica d’un nin amb aquesta mena de desordres visuals es basa en la interpretació i en l’anàlisi dels resultats de les diferents proves que poden ser realitzades en un examen rutinari per l’òptic-optometrista a un establiment sanitari òptic.